skip to Main Content
Just Graff it
Description

A partir d’un antic graffiti que ha perdurat més de 30 anys, descobrim els orígens d’aquest art a St. Just Desvern, un petit municipi de les afores de Barcelona que curiosament forma part de la història del graffiti europeu. Des d’una mirada de caire antropològic “JUST GRAFF IT, una història local” és, també, un recorregut dinàmic pels inicis de la cultura hip hop al nostre territori.

Category: Documentary,
Back To Top