skip to Main Content
FAD / El Futur en construcció
Descripció

Reportatge documental realitzat per al MATER (Centre de Materials del FAD) que mostra les innovacions en els materials i les noves formes de construcció sostenibles.

Categoria: Reportatge
Back To Top